Agnieszka Bar

Agnieszka Bar jest projektantką specjalizującą się w szklanej materii. Projektuje krótkie serie przedmiotów codziennego użytku, naczynia szklane oraz obiekty unikatowe. Absolwentka ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Była stypendystką na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie oraz w Technic University w Libercu. Obecnie prowadzi prace badawcze i edukacyjne w Katedrze Szkła na ASP Wrocław.