Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników serwisu Polish Designers.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Agnieszka Mantusz prowadząca działalność ponad nazwą 
POLISH DESIGNERS Agnieszka Mantusz z siedzibą w Łodzi przy ul. Prożka 28/11, o numerze NIP: 7262520543, zwana dalej Administratorem serwisu Polish Designers.

 

1. Sposób gromadzenia danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane i gromadzone są przez Administratora serwisu w następujący sposób: poprzez dobrowolne wypełnienie przez użytkowników formularzy dostępnych na stronie serwisu, rejestracji w ramach serwisu, podczas kontaktu email lub telefonicznego, a także pobierane są automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora w czasie aktywności użytkowników na stronie www.polishdesigners.pl. Wykorzystywanie zgromadzonych w ten sposób danych ograniczone jest do niezbędnego minimum, tj. przede wszystkim do umożliwienia kupującym i sprzedającym sprawnego przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem serwisu Polish Designers oraz zapewnienia bezpiecznych zakupów w sieci.

 2. Zakres gromadzonych danych osobowych

 1. Użytkownik, który dokonuje zakupu towarów za pośrednictwem serwisu Polish Designers zobowiązany jest, w celach realizacji zamówienia, do podania: imienia i nazwiska bądź nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu, pod który ma zostać dostarczony towar. W sytuacji, gdy użytkownik dokonuje rejestracji profilu w ramach serwisu, Administrator ponadto  zobowiązany będzie do przetwarzania historii zamówień złożonych przez użytkownika.
 2. Użytkownik, który za pośrednictwem portalu Polish Designers prezentuje swoje towary, w ramach obowiązkowej rejestracji zobowiązany jest przede wszystkim do podania: imienia i nazwiska bądź nazwy firmy/marki, adresu e-mail, numeru telefonu oraz dokładanych danych adresowych. Ponadto na kolejnym etapie, po wstępnej weryfikacji, zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, numeru NIP oraz REGON.
 3. Użytkownik podczas kontaktu telefonicznego bądź poprzez pocztę e-mail może zostać poproszony przez Administratora serwisu o podanie podstawowych danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych), które będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
 4. Podczas aktywności użytkownika w serwisie system informatyczny automatycznie pobiera adres IP użytkownika, informacje o rodzaju  używanej przez niego przeglądarki internetowej, źródle odwiedzin oraz lokalizacji, a nadto o wpisywanych przez niego frazach prowadzących do wyświetlenia strony serwisu. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny nie mają charakteru danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.

3. Cel gromadzenia danych osobowych przez Administratora serwisu

 1. Dane osobowe użytkowników, zarówno kupujących jaki i sprzedających, zbierane oraz gromadzone są przez Administratora serwisu przede wszystkim w celu umożliwienia sprawnego i poprawnego przeprowadzenia transakcji pomiędzy kupującym a sprzedającym za pośrednictwem platformy sprzedażowej Polish Designers.
 2. Dane osobowe użytkowników, którzy założyli konto na stronie platformy, są przetwarzane jedynie za ich wyraźną zgodą.
 3. Dane osobowe sprzedających wykorzystywane są ponadto do promocji oferowanych przez nich towarów na stronie serwisu oraz przy realizacji późniejszych, wewnętrznych rozliczeń z Administratorem serwisu.
 4. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny podczas aktywności użytkownika na stronie portalu będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

4. Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator serwisu nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych swoich użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
 2. Dane osobowe kupującego pobrane przez Administratora serwisu będą udostępniane sprzedającemu jedynie w celu finalizacji transakcji zawartej za pośrednictwem serwisu.
 3. Przy wyborze przez kupującego dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Administrator serwisu przekazuje tej firmie: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adresy stron oraz numery kontaktowe obu stron jedynie w celu odbioru i dostarczenia zamówionego towaru.
 4. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dane osobowe użytkownika serwisu mogą być w granicach prawa udostępnione właściwym organom państwowym, a w sytuacji przeprowadzanej kontroli także specjalnie do tego upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W pozostałych przypadkach Administrator serwisu zapewnia, że nie przekazuje ani nie odsprzedaje danych osobowych swoich użytkowników innym podmiotom.

5. Zmiana danych osobowych

 1. Każdemu użytkownikowi, który zarejestrował się w serwisie, przysługuje prawo do wglądu w treści podanych przez niego danych osobowych oraz ich poprawiania bądź żądania ich usunięcia. Swoją dyspozycję użytkownik powinien przekazać administratorowi serwisu pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub samodzielnie dokonać zmiany w panelu użytkownika znajdującym się na stronie serwisu.
 2. Użytkownik serwisu może w każdej chwili zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub zakazać przekazywania jego danych osobowych innemu podmiotowi bez podawania przyczyn. Zakaz ten nie może jednak dotyczyć realizowanego już zamówienia. Swoją rezygnację użytkownik powinien przekazać administratorowi serwisu pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Złożona dyspozycja uwzględniona będzie przez administratora serwisu w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania takiej informacji.

6. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis Polish Designers korzysta z plików typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkowników.
 2. Pliki typu cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
 3. Użytkownik w każdym czasie może zablokować zbieranie powyższych informacji wyłączając w ustawieniach swojej przeglądarki funkcję cookies. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpływać  jednak, na niektóre funkcje a nawet w niektórych przypadkach może wiązać się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej funkcji.

 7. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim użytkownikom jak największą ochronę podczas ich internetowej aktywności na stronie serwisu. W związku z powyższym przekazywane dane i informacje przechowywane oraz przetwarzane są z należytą starannością oraz zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
 2. Niniejszy serwis zaopatrzony jest w specjalne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 3. Do przetwarzanych danych osobowych ma dostęp jedynie Administrator serwisu oraz osoby pisemnie przez niego do tego upoważnione.
 4. Administrator serwisu zarejestrował zbiór zgromadzonych danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. Zasady i zakres odpowiedzialność

 1. Administrator serwisu ma obowiązek zachować w poufności dane osobowe swoich użytkowników.
 2. Administrator dopuszcza możliwość zmiany zakresu gromadzonych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy jednoczesnym zachowaniu ochrony prywatności swoich użytkowników, jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
 3. Zapisy niniejszej Polityka Prywatności nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia  jakichkolwiek roszczeń od Administratora serwisu, na podstawie przepisów innych niż tych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poziom zachowania prywatności oraz ochrony, które obowiązują na stronach, do których znajdują się odnośniki na stronie serwisu.

 9. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator serwisu Polish Designers zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji zasad Polityki Prywatności. O wszystkich modyfikacjach użytkownicy serwisu będą informowani na stronie serwisu w ramach zakładki „Polityka prywatności".